. Tutustuin rakennusalan liiketoiminnan kehittämisen prosesseihin, projektinhallintaan ja työmenetelmiin toimiessani julkisten rakennus- ja aluekehityshankkeiden tarjoustoiminnassa vuosina 2017–2018. 
Osallistuin rakennushankkeiden esisuunnitteluvaiheisiin ja tein konseptisuunnittelua, fasilitointia, laatutarjousten kirjoittamista ja graafista muotoilua. Olin mukana lukuisissa yhteiskehittämistyöpajoissa, joihin tein julisteita ja muuta informaatiografiikkaa eri sidosryhmien ja työryhmien välisen viestinnän tueksi.
Kiinnostuin työkokemukseni myötä työtapojen ja työprosessien muotoilusta ja strategisesta muotoilusta yleisemminkin: miten vaikkapa tilasuunnittelulla, erilaisilla yhteiskehittämistä mahdollistavilla verkkotyötilaratkaisuilla, koko työryhmän yhteisillä digityöpöydillä ja päivittyvillä projektinhallintamallinnuksilla voidaan mahdollistaa sujuvaa yhteistyötä ja päätöksentekoa ja miten visuaalinen viestintä ja informaatiografiikka voi toimia projektinhallinnan ja johtamisen tukena.

Yksi rakennusalalla kehitetty työtapa on Big Room -työskentely. Sen avulla pyritään parantamaan työskentelyn tehokkuutta ja tuottavuutta suurissa rakennushankkeissa, joihin osallistuu useita sidosryhmiä ja sitä käytetään muun muassa useamman eri toimijan allianssimuotoisissa projekteissa. Kuvassa näkyy pieni ote tekemästäni Big Room -työskentelyä esittelevästä julisteesta.

Allianssi-muotoisille rakennushankkeille perustetaan tavallisesti oma organisaationsa ja toimintamallinsa. Kuvassa näkyy tekemäni esimerkinomainen kaavio allianssihankkeen viestintäsuunnitelman osa-alueista ja viestinnästä vastaavista toimijoista.

Rakentamisen eri vaiheissa ja osa-alueilla on valtavasti monenlaisia prosesseja ja työnkulkuja, joiden hahmottamisen ja hallinnan tueksi on olemassa erilaisia moniulotteisia työkaluja ja järjestelmiä. Niiden ohella prosesseja on usein tarpeen kuvata pääpiirteittäin eri sidosryhmille. Yllä esimerkki aluerakentamiseen liittyvästä arvopohjaisen aluesuunnittelun prosessista, josta laadin kaavion aluerakentamista esittelevään julkaisuun.

Lisätietoja ja linkkejä Big Room -työskentelystä ja muista rakennusalan projektinhallinnan yhteistyömenetelmistä
Inkala, Mikko. 2018. Miten big room muuttaa työskentelyä? Näkökulma. Rakennuslehti. 15.6.2018. https://www.rakennuslehti.fi/blogit/miten-big-room-muuttaa-tyoskentelya/
Korpiluoma, Outi. 2018. Big Room -työskentely ja sen kehittäminen rakennusalan yrityksessä. Diplomityö. LUT University. https://lutpub.lut.fi/handle/10024/156965
Rakennusalan yhteistyömenetelmät. Mittaviiva Oy. (Käytännön palveluja rakennusalan yhteistyömenetelmien toteuttamisen avuksi). https://www.mittaviiva.fi/tutkimukset/yhteistyomenetelmat/ 
Törmänen, Eeva. 2015. Rakennusala soveltaa nyt Nasa:n oppeja – Työkavereita tavattava kasvotusten. Tekniikka & Talous. 22.6.2015. https://www.tekniikkatalous.fi/uutiset/rakennusala-soveltaa-nyt-nasan-oppeja-tyokavereita-tavattava-kasvotusten/4cd5c427-0065-381a-8ebb-5f5475188207

You may also like

Back to Top