Vuosina 2020–2022 toimin Suomen kolmanneksi suurimman oppimateriaalikustantajan palveluksessa digikehityspäällikkönä LOPS21-projektissa eli lukion uuden opetussuunnitelman mukaisten oppimateriaalien tuotannossa ja julkaisemisessa.
Lisäksi tuotimme ja julkaisimme yläkoulun ja ammattiopetuksen digioppimateriaaleja, äänikirjoja ja kehitimme uutta oppimateriaalijärjestelmää ja verkkokauppaa. Järjestelmäkehitystyön ohella kehittämisen kohteena oli mm. tuotebrändit, työtavat, prosessit, tiimit ja sisäinen viestintä. 
Perustin myös freelancer-yhteistyöverkoston ja ohjasin heidän digitaittotyötä sekä opastin visuaalisen muotoilun työryhmää, kustannustoimittajia ja tuotepäälliköitä digituotantoprosesseissa ja digisisältöjen luomisessa.
Työhön sisältyi myös oppilaitosyhteistyöprojekteja ja monenlaisten sidosryhmien kanssa toimimista. 
Tietokirjakustannusmaailma on vertaansa vailla oleva oppimismatka sekä erilaisiin menetelmiin että yleissivistäviin sisältöihin ja asiantuntijayhteistyöhön!  
Lisätietoja:

Lukio-oppimateriaalien digikirjanäkymiä. Kustantamo valmisti materiaaleja lähes kaikkiin lukion oppiaineisiin, kuvissa esimerkkinä lukion B-ruotsin Gilla-sarja. Käytin Gilla-sarjaa yhtenä esimerkkituotteena ja malliratkaisuna, kun loin käytännöt siihen, miten alunperin painettuina aineistoina toteutetut oppimateriaalit muokataan digialustalle soveltuviksi.

Aineistot on esitetty portfolion haltijan työnäytteinä työnantajan luvalla. Aineistoissa käytettyjen yksittäisten osien oikeudet ja lähteet: Edita, Sanna Laakkonen, Shutterstock.

You may also like

Back to Top