Liikenne- ja viestintäministeriön asiantuntijat vierailevat Euroopan unionin tilaisuuksissa kertomassa Suomessa tapahtuvasta liikenteen ja viestinnän hallinnonalan lainsäädäntötyöstä ja tätä työtä varten tarvitaan viestintää selkiyttäviä esitteitä, vihkoja, esitysmateriaaleja ja informaatiografiikkaa. Toisinaan ministeriö julkaisee myös painettuja lakikokoelmia ja hyvin paljon tehdään valtioneuvoston yhteistä julkaisutoimintaa. Tein sekä ministeriön omia esitteitä että valtioneuvoston julkaisusarjoissa ilmestyviä julkaisuja.
Lisätietoja
EU-vaikuttamisvihkoja
Mutual Access to Ticketing Systems, 2019
Mutual Access to Ticketing Systems
Mutual Access to Ticketing Systems
Customer at the centre
Customer at the centre
Access to Essential Data
Access to Essential Data
Focus on Interoperability
Focus on Interoperability
Focus on Interoperability
Focus on Interoperability
One year of Experiences
One year of Experiences
One year of Experiences
One year of Experiences
Background – Enabling Market Access in Finland
Background – Enabling Market Access in Finland
Annex: Data Rules in the Act on Transport Services
Annex: Data Rules in the Act on Transport Services
Annex: Data Rules in the Act on Transport Services
Annex: Data Rules in the Act on Transport Services
Finnish Views on Transport – White Paper, 2018-2019
Promoting Sustainable Mobility Service Systems – Content Proposal for Horizon Europe, 2019
Liikenne ja viestintä lakikirja, 2019

You may also like

Back to Top