Liikenne- ja viestintäministeriö tuotti vuonna 2019 yhdessä Editan kanssa ensimmäisen oman lakikirjansa, joka sisältää kaikki vuonna 2019 ajan tasalla olleet liikenteen ja viestinnän lait ja asetukset. Lait koskevat liikenteen ja viestinnän hallintoa, infrastruktuuria, markkinoita ja palveluita sekä turvallisuutta ja liikenteen ohjausta. Kirjassa on mukana myös liikenteen ja viestinnän EU-lainsäädäntö. Suunnittelin ja toteutin kirjan kannet huomioiden erilaiset tekniset ja sisällölliset ehdot..
Pyrimme noudattamaan kaikissa liikenne- ja viestintäministeriön graafisissa tuotteissa kulloinkin voimassa olevaa ministeriön graafista ohjeistusta, mutta koska ohjeissa ei oltu määritelty painettujen julkaisujen kansien tyylejä, laadin kirjaa varten oman mallin. Kolmioista koostuva sommitelma pohjautuu ministeriön LVM-logossa oleviin kolmioihin sekä esitysaineistoissa käytössä olleeseen kolmioista koostuvaan taustapintakuviointiin. Valokuvat esittävät erilaisia liikenteen ja viestinnän alan käytännön sovellutuksia, joiden toimivuutta lainsäädännöllä halutaan tukea. Koska ministeriöllä ei ollut vielä omaa, kaiken kattavaa valokuvakuvastoa, kuvituksessa käytettiin osittain Shutterstockin kuvapankkikuvia.
Julkaisun tiedot
Nimi: Liikenne ja viestintä – Julkaisuajankohta: 09/2019 – Kustantaja: Edita Publishing Oy – Tekijä: liikenne- ja viestintäministeriö – Kansi: Sanna Laakkonen / LVM – Taitto: Anu Korpijärvi – Sivumäärä: 1190 – Mitat: 168 x 248 x 50 mm – Sidos: liimasidottu pehmeäkantinen – ISBN: 978-951-37-7618-3
Aineistot on esitetty portfolion haltijan työnäytteinä. Aineistoissa käytettyjen yksittäisten mediaelementtien oikeudet ja tekijät: LVM, Sanna Laakkonen, Shutterstock.

You may also like

Back to Top