Siirtyessäni töihin valtion keskushallinnon viestintätehtäviin vuonna 2018 aloin hahmotella julkisen hallinnon rakenteita, työtapoja ja päätöksentekoprosesseja erilaisten kaavioiden, piirrosten ja tietografiikan avulla. Koen, että visualisoinnit auttavat hahmottamaan kerralla suuria kokonaisuuksia ja edistävät yhteisymmärrystä eri taustoista tulevien kesken. 
Tulin julkisen hallinnon tehtäviin yksityiseltä sektorilta, missä olin toiminut suuren rakennusalan projektinhallintayhtiön tarjoustoiminnassa ja sitä ennen luotsannut pilottiluonteisia mediahankkeita, joissa molemmissa oli suuri tuotantotehokkuuden ja innovatiivisuuden vaatimus. 
Hyppäys julkishallinnon poliittisesti ohjattuun ja byrokraattiseen maailmaan oli suuri. Halusin oppia ymmärtämään erilaisia toimintatapoja. Erilaisten työntekemisen mallien ymmärtämisessä kaavioiden piirtäminen on ollut aina suureksi avuksi.

Suomen hallintorakenne. Hallintorakenteesta löytyy tietoa mm. Valtiovarainministeriön sivuilta.

Suomen kuntien päätöksentekojärjestelmä noudattaa pääpiirteittäin samaa rakennetta kaikissa kunnissa. Kunnan hallinnosta ja päätöksenteosta säädetään Kuntalaissa.

Lakien säätäminen etenee monivaiheisessa prosessissa. Ennen kuin laki päätyy eduskuntakäsittelyyn se on käynyt läpi useita valmisteluvaiheita. Lainvalmistelusta ja prosessin eri vaiheista löytyy kattavasti tietoa Finlexistä: lainvalmistelu.finlex.fi 

You may also like

Back to Top