Liikenne- ja viestintäministeriöön nimitettiin visuaalisen viestinnän muotoilijoita  ensimmäistä kertaa vuoden 2018 alussa ja siitä alkoi uusi kausi ministeriön visuaalisen viestinnän kehittämisessä. Visuaalisen muotoilun osuus viestinnässä alkoi samoihin aikoihin vahvistua myös muissa ministeriöissä ja koko valtionhallinnossa. 
Kun aiemmin visuaaliset työt oli tilattu pääosin alihankintana, nyt tietografiikan, videoiden tekemisen, brändinhallinnan ja käyttöliittymäsuunnittelun osaajille alettiin nähdä tarvetta ministeriöiden omina virkamiehinä yhtä lailla kuin vaikkapa tiedotteita kirjoittaville viestinnän tekijöille. 
Talon sisäiset viestinnän asiantuntijat oppivat hallitsemaan oman viestintäasiantuntijuutensa lisäksi myös hallinnonalan sisältökysymyksiä ja toimintatapoja, mikä auttaa nopeampien ja itseohjautuvien ratkaisujen tekemisessä. Visuaaliset suunnittelijat eivät ole pelkästään sisältöjen muotoilijoita vaan myös sisältöjen arvioijia, toimittajia, ohjaajia, tuottajia, projektipäälliköitä ja toimintatapojen kehittäjiä.
Aiemmin visuaalinen viestintä oli painottunut mm. henkilöstövalokuvaukseen ja ministerin tervehdysvideoiden kuvaamiseen. Nyt alettiin nähdä yhä vahvemmin tarvetta mm. esitys- ja tietografiikan ammattimaiselle kehittämiselle, uusien somekanavien haltuunotolle ja omien aihekuvapankkien perustamiselle. Samalla oli löydettävä ratkaisuja myös kuva-aineistojen jakelutavoille ja yhteiskehittämisen menetelmille organisaation sisällä ja sidosryhmien kesken.
Tein työn alkaessa ensimmäisen kuukauden aikana kattavasti työkentän kartoitusta ja työsuunnitelmaa. Kartoituksen aihepiirit löytyvät alta. Lisätietoja eri asiakokonaisuuksista saa tarvittaessa minulta (ota yhteyttä etusivun lomakkeella). 

You may also like

Back to Top