Liikenne- ja viestintäministeriö viestii useiden verkkosivujen ja sosiaalisen median kanavien kautta. Esittelen tällä sivulla pääasiassa ministeriön Impulssi-blogisivuston uudistusta, joka tehtiin vuoden 2019 alussa, mutta kerron samalla myös muista kanavista, koska verkkoviestintä toimii kokonaisuutena, jossa  päästään parhaisiin tuloksiin, kun kaikkien kanavien viestintäsuunnitelmia ja toteutusta tehdään kokonaisuutta ajatellen.
Pääsivusto
Ministeriön pääsivustolla lvm.fi jaellaan kaikki ministeriön tiedotteet ja uutiset ja muun muassa ylläpidetään ajankohtaiset tiedot ministeriön tehtävästä ja  yhteystiedoista. Pääsivustolla on myös nostot ministeriön uusimmista videoista ja linkkejä valtionhallinnon muihin verkkopalveluihin
Blogisivusto
Pääsivuston lisäksi ministeriö ylläpitää blogisivustoa, jossa julkaistaan ministeriön asiantuntijoiden kirjoittamia tekstejä, viestinnän yksikön tuottamaa Impulssi-podcast-sarjaa sekä videoita. Blogisivusto on nimeltään Impulssi ja se löytyy osoitteesta impulssilvm.fi. Blogisivusto uudistettiin vuonna 2019.
Some ja ministeriöiden yhteiset palvelut 
Verkkosivujen lisäksi tietoa jaellaan sosiaalisen median kanavilla: Twitterissä, Facebookissa, Instagramissa ja LinkedIn:issä. Lisäksi ministeriö tekee julkaisuyhteistyötä koko valtioneuvoston ja muiden ministeriöiden ja hallinnonalansa virastojen kanssa. Ministeriöiden merkittävimpiä yhteisiä sivustoja ja verkkopalveluja ovat muiden muassa: 
Valtioneuvoston yhteinen julkaisuarkisto Valto: julkaisut.valtioneuvosto.fi
Valtioneuvoston Hankeikkuna, joka on ministeriöiden sisäinen hankehallinnan palvelu. Hanketiedot julkaistaan valtioneuvoston ja ministeriöiden verkkosivuilla. Hankeikkunan julkaisut löytyvät sivulta valtioneuvosto.fi/hankkeet ja rajapintainfot löytyvät sivulta api.hankeikkuna.fi.
Blogisivuston uudistuksen ajankohta
2019
Tekniset ja tuotannolliset tiedot
Blogisivustoa ylläpidetään WordPress-palvelimella, joka asettaa sivuston tekniikalle ja muotoilulle tiettyjä reunaehtoja ja mahdollisuuksia. Sivustouudistus toteutettiin yhteistyössä ministeriön verkkosivutuotannoissa palvelevan alihankkijan kanssa. Graafisessa ja käyttöliittymäsuunnittelussa huomioitiin palvelimen asettamat rajoitteet ja mahdollisuudet. Vastasin sivuston uudistuksen linjauksista ja projektinhallinnasta muilta osin paitsi palvelinteknologian valinnan osalta ja työhön osallistuivat aktiivisesti eri rooleissa myös muut viestinnän yksikön virkamiehet.
Tärkeimpiä uudistuksia
 1. Etusivu kuvagalleriamuotoiseksi ja gallerialistauksiin näkyviin myös otsikko, kirjoittajan nimi ja alkuosa tekstistä (aiemmin sivustolla ei ollut etusivua vaan sivustolle saavuttaessa näkyi vain uusin blogikirjoitus) 
2. Sivustojako media- ja vuosikohtaiseksi (aiemmin sivustolla ei ollut sivustojakoa)
3. Sivuston ilmeen ja uudistaminen ja yhtenäistäminen (aiemmin sivustolla ei ollut omaa logoa, tunnusbanneria tai ministeriön graafisen ohjeen mukaista typografiaa)
4. Kuvituksen lisääminen ja kuvankäyttötapojen yhtenäistäminen (aiemmin kaikissa julkaisuissa ei ollut kansikuvaa eikä helppoa mahdollisuutta lisätä muita kuvituskuvia)
5. Omien galleriasivujen luominen myös podcasteille ja videoille
6. Uusien blogien julkaiseminen helpommaksi: tekstityylien valinnat, kuvien ja kuvatekstien lisääminen sekä julkaisutoiminto entistä selkeämmiksi

Impulssi-blogisivuston uudistuksessa näyttävin ja toiminnallisesti merkittävin uudistus oli etusivun muuttaminen kuvagalleriamuotoon ja kansikuvien lisääminen jokaiseen julkaisuun. Aiemmin sivustolla ei ollut lainkaan etusivua tai muita hakemistosivuja, joista käyttäjä olisi voinut nähdä uusimmat julkaisut tai tietyn vuoden julkaisut kerralla koostettuna. 

Yhtenä uudistuksena luotiin galleriatyyppiset hakusivut myös podcasteille sekä videoille.

You may also like

Back to Top