Laki liikenteen palveluista kolmessa vaiheessa vuosina 2017–2019. Lakia kutsuttiin puhekielessä liikennepalvelulaiksi. Ministeriön liikennepalveluasiantuntijat esittelivät lainvalmistelutyön sisältöjä, vaiheita ja tavoitteita useissa kotimaisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä. 
Esityksiä ja someviestintää varten tarvittiin paljon erilaista informaatiografiikkaa sekä muuta kuvitusta ja esitysmateriaaleja. Esittelen tässä joitakin tekemiäni aineistoja. Osa aineistoista on käytettävissä lisenssillä CC BY 4.0, osan aineistoista käyttöoikeudet on ministeriöllä ja ministeriön hallinnonalan virastoilla.
Laki liikenteen palveluista Finlexissä: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170320
Liikennepalvelulain mediatilaisuuden 13.6.2018 videotallenne on katsottavissa YouTubessa. Videossa näkyy myös paljon laatimaani tieto- ja esitysgrafiikkaa.
Lakia koskevat uutisointi ja tiedotteet löytyvät koostetusti liikenne- ja viestintäministeriön verkkosivujen kautta: https://www.lvm.fi/-/liikennepalvelulaki-tulee-voimaan-sunnuntaina-1.7.-980152
Keskustelua liikennepalvelulaista voi seurata Twitterissä aihetunnisteella #liikennepalvelulaki
Julkaisuajankohdat
2018–2019
Tekniset ja graafiset tiedot
Adobe Illustratorilla luotua informaatio- ja esitysgrafiikkaa. Värimaailma ja kirjasimet on sovellettu tätä tarkoitusta varten liikenne- ja viestintäministeriön graafisen ohjeen 2016 pohjalta. Ikonikuvissa ja taustakuvituksissa on käytetty Shutterstockin kuvapankista hankittuja elementtejä. Grafiikat on laadittu siten, että niiden esittäminen ja täydentäminen on mahdollista myös Microsoft Officen PowerPoint-ohjelmalla.
Aineistot on esitetty portfolion haltijan työnäytteinä. Sivulla esitettyjen yksittäisten mediaelementtien ja tekstien oikeudet ja tekijät: LVM, Shutterstock, Sanna Laakkonen.

Liikennepalvelulaista kertovien esitysten kansikuva- ja väliotsikkotausta. Liikenne palveluna -ajatuksen toteutuminen käytännössä edellyttää moniulotteisen data- ja liikenneverkoston toimivaa yhteispeliä, joka mahdollistetaan lainsäädännön uudistuksilla.

Liikenne palveluna -ajatuksen toteutuminen tulee näkymään matkustajalle päin entistä sujuvampana tapana suunnitella ja toteuttaa matkoja, jotka voivat koostua eri liikennevälineillä tehdyistä osuuksista. 

Tavoitteena on, että julkisten ja yksityisten liikkumispalvelujen tarjoajien matkat olisi hankittavissa helposti yhdellä ostolla omalta mobiilipuhelimelta.  

liikennepalvelulakia selittävää tietografiikkaa
Liikennepalvelulaki mahdollistaa saumattomat matkaketjut. 

Myös matkojen vertailu eri tekijöillä (kuten nopeus, hinta, ilmastokuormitus) voi olla helpompaa. Ehkä matkaostokseen voisi joskus tulevaisuudessa yhdistää myös majoituspalvelun hankkimisen. Palvelun sujuvuuden näkökulmasta tulee huomioida myös sitä, miten palvelu vastaa yllättäviin matkareittien muutoksiin kesken matkan. 

Voisiko julkisilla liikennevälineillä matkustaminen tai julkisten ja yksityisten palveluntarjoajien yhdisteleminen olla vielä joskus koko maassa yhtä helppoa ja sujuvaa kuin omalla autolla matkustaminen?

Liikennepalvelulaki mahdollistaa myös henkilö- ja tavarakuljetusten yhdistämisen.
Avoimet rajapinnat mahdollistavat matkaketjujen ostamisen ja tarjoamisen, selityskaavio 1.
Liikennepalvelulaki, matkaketjut ja avoimet rajapinnat, selityskaavio 2. 
Avoimet rajapinnat mahdollistavat sen, että eri liikennepalvelujen tarjoajien palvelut ovat matkustajien saatavilla yhden palveluluukun periaatteella MaaS (Mobility as a Service) -operaattoreiden kautta. 
MaaS-palveluntarjoajalta matkustaja voi hankkia kerralla, yhdellä ostolla, kokonaisen matkaketjun, joka koostuu eri liikennevälineillä tehdyistä matkan osista.
Liikennepalvelulain toisessa vaiheessa mahdollistetaan henkilön puolesta asiointi. 
Puolesta-asioinnin käytäntöjen selityskaavioita, osa 1.
Puolesta-asioinnin käytäntöjen selityskaavioita, osa 2.
Liikennepalvelujen hankkimisen käytännöt ennen lain voimaan tuloa. Matkustajan on täytynyt hankkia jokainen tarvitsemansa palvelu erikseen kultakin palveluntarjoajalta.

You may also like

Back to Top